giấc mơ cây phong

Hình ảnh cây phong trong giấc mơ nói lên điều gì?

Giấc mơ của bạn là hình ảnh lá phong màu đỏ. Đây là tín hiệu của tình yêu, bạn sẽ gặp người bạn đời lý