giấc mơ quả cau

Ý nghĩa của quả cau trong giấc mơ, điềm báo tốt lành?

Mơ được tặng cau là điềm tốt lành nhưng nếu mơ thấy mình mang cau đi tặng người yêu lại là dự cảm về sự