mơ thấy cái giếng lành hay dữ

Bí ẩn giấc mơ về cái giếng và điều nên biết

Mơ thấy đào giếng, làm giếng dự báo gia đình giàu sang, hạnh phúc. Tuy nhiên, mơ thấy nhà ở trong giếng báo hiệu Nằm