nằm mơ bị mắng

Mơ thấy mình bị mắng tốt hay xấu?

Mơ mình bị lãnh đạo mắng tới mức phát khóc là ám chỉ bạn rất coi trọng công việc hiện tại, bạn muốn chứng minh