nằm mơ sữa

Khi nằm mơ thấy sữa điềm báo lành hay dữ?

Mơ thấy sữa nóng ám chỉ rằng bạn sẽ trải qua một giai đoạn cam go, phải vượt qua rất nhiều chông gai trước khi