nằm mơ thấy từ điển có ý nghĩa gì

Mơ thấy từ điển là điềm xấu chăng?

Mơ thấy mình đánh mất từ điển dự báo bạn bè của bạn đang dần xa lánh bạn. Một cuốn từ điển mới trong giấc